Čtenáři

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 12:56, 6 April 2016 by Jiri (Talk | contribs) (Export a Import dat)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Top.png

Oddíl "Čtenáři" poskytuje prostředky pro práci s čtenářskými účty

 • administraci čtenářů
  • tvorba a přehled čtenářských účtů
  • tisk průkazů
 • administraci čtenářských skupin
  • definice pravidel pro různé druhy čtenářských účtu/výpůjčních pravidel
 • nastavení upomínkový pravidel
  • termíny
  • způsob
  • obsah (upomínka/upozornění)
 • export a import dat čtenářů

Seznam členů

Přes Seznam členů lze v podstatě provádět veškeré potřebné úkony.

Na úvodní obrazovce je vidět tabulka čtenářů v které lze vyhledávat a kterou můžeme řadit dle libovolného sloupce.

Sc1.jpg


 1. data čtenáře můžeme upravi t - viz následující kapitola #Přidat nového člena
 2. je možné přidat člena a získat přehled propadlých členství
 3. je možný tisk přihlášky - formulář je možné vytvořit v Nastavení systému#Tisky

Tisk přihlášky

Pokud zvolíme Tisk[3] přihlášky, otevře se tiskový dialog s formulářem přihlášky pro daného člena v následující podobě.


Prihlaska.jpg


Jak zmíněno dříve, obsah přihlášky, tj. logo, nadpis, odstavce je možné nakonfigurovat v Nastavení systému#Tisky.

Přidat nového člena

Přidat nového člena/čtenáře knihovny je možné buď přímo z přehledu, nebo z levého vertikálního menu.

Novyclen1.jpg


Mezi povinná pole patří:

 • čtenářské ID
 • datum narození - není sice zcela povinné, nicméně systém sám rozpoznává dle data narození zda je čtenář nezletilý a automaticky tak vyplňuje přihlášku
 • členem od
 • datum registrace
 • datum ukončení členství

Čtenářské ID

Pokud chceme pro operace s čtenářským účtem ( otevření čtenářského protokolu, identifikace při rychlém vrácení exemplářů) využívat čtečky čárových kódů pro načtení účtu čtenáře, musíme se řídit následujícími pravidly.

Pokud využíváme čtenářské průkazky generované systémem *.obecniknihovna.cz, tak

 • volíme znaky a-z, A-Z, 0-9
 • nepoužíváme diakritiky - není ji možné přenést do čárového kódu (standard CODE128)
 • ideálně ve formě jmenoprijmeni nebo naopak - usnadňuje to zadávání ID, pokud si čtenář zapomene průkazku, např anezkanovakova

Pokud využíváme čtenářské průkazky generované jiným systémem než *.obecniknihovna.cz, tak

 • kód z průkazky přepíšeme, případně jej rovnou načteme přes čtečku do pole Čtenářské ID ( pozor na ENTER, který čtečka automaticky generuje)

Dají se použít téměř libovolné průkazky - stačí vyzkoušet načtení čárového kódu.

Jednotlivá pole

Zde je vysvětlení některých důležitých polí a jejich vazby na další funkce systému.

Druh členství

Neboli čtenářská skupina.

Kontaktní adresa vs. Trvalé bydliště

Pole pro kontaktní adresu se používají na průkazku čtenáře (pokud je generována systémem *.obecniknihovna.cz)

Trvalé bydliště je pro čistě administrativní účely - aby bylo kam případně zasílat doporučené dopisy s upomínkami...

Telefon

Pokud uvedeme mobilní telefon, tak umožníme zasílání SMS upozornění a upomínek.

Email

Pokud uvedeme email, tak umožníme zasílání upozornění a upomínek na zadanou email adresu.

Heslo

Není povinné - nicméně čtenář nebude mít přístup do svého účtu přes katalog.

Zadáme heslo na přání čtenáře, případně použijeme generátor hesel - tlačítko Nové heslo. Heslo musíme potvrdit.

Fotka

Pokud chceme a čtenář souhlasí, tak je možné vložit fotku čtenáře, případně ji vložit za pomoci připojené web kamery a aplikace integrované do formuláře.

Kamera.jpg


Tato fotografie se pak zobrazí v pravém horním rohu, pokud provádíme operace na čtenářském účtu (výpůjční protokol, editace údajů účtu atp).

Čtenářská skupina

V oddílu Čtenářská skupina definujeme pravidla pro výpůjčky.

Přístupné přes Čtenářská skupina->Přidat nový druh členství[1]


Ctenarskeskupiny1.jpg


maximální množství současných výpůjček
limit, kdy systém upozorní knihovníka ve výpůjčním protokolu, že je dosažen limit - knihovník má stále možnost výpůjční nad limit provést
délka výpůjční doby
odvisle od tohoto limitu dochází
k zasílání SMS a emailů ( dle konfigurace - viz termíny upomínek)
ke kalkulaci penale ( je nutné započíst toleranci)
k upozornění knihovníka na úvodní stránce systému
k zařazení čtenáře na přehled aktuálních prošlých výpůjček
k trvalému záznamu na kartu čtenáře
možnost rezervací a jejich omezení co do počtu
opět jak u výpůjček - je to limit, kdy je knihovník upozorněn, že schválením rezervace překračuje limit
délka členství
využívá se při registraci čtenáře pro výpočet data ukončení členství - knihovník má stále možnost nastavit datum dle potřeby
jestliže je členství ukončeno, není možné provádět výpůjčky
omezení opětovné výpůjčky stejného exempláře
omezení počtu opětovných výpůjček stejného titulu - opět jde o upozornění pro knihovníka
penále za den a exemplář z prodlení
pokud délka výpůjčky překročí délku výpůjční doby + toleraci, tak se uvedené množství zašne denně připočítávat na účet čtenáře
samozřejmě je věcí knihovníka/řádu knihovny zda vyžaduje úhradu - a pokud ne, tak se dá tento údaj při nastavení na 1 použít např. pro přehledy o počtech dnů s prošlou výpůjční dobou
tolerance pro překročení výpůjční doby
přičítá se k délce výpůjční doby než se aktivuje penále

Termíny upomínek

Název Termíny upomínek není zcela přesný - obecně jde o definici kalendáře pro zasílání zpráv ve dvou šablonách - upomínkové a upozorňovací.

Šablony se liší i v tom, zda je zpráva poslaná přes SMS a přes email. Celkem tedy 4 různé šablony.

Upomíky
klasická upomínka - Titul, exemplář, délka překročení výpůjční doby
Upozornění
upozornění na blížící se konec výpůjční doby, opět údaje o exempláři a zbývající době k vrácení


Při vstupu do Termíny upomínek uvidíme přehled aktivních položek. Význam jednotlivých sloupců je vysvětlen níže - v definici položky.

Tu otevřeme buď přes sloupec UPRAVIT nebo pro případ vytvoření nového záznamu přes Přidat nový záznam [1]

Počet záznamů je neomezený - nic nebrání vytvořit libovolný počet kombinací druhů zpráv, způsobu doručení a termínů.


Upo1.jpg


Upo2.jpg


Samotný význam polí je vysvětlen ve formuláři v dolní části, nicméně detailněji:

Předmět
používá se u mailů jako předmět
Druh
zde volíme šablonu - upozornění, upomínka
Způsob (doručení)
email - odesláno emailem (pokud má čtenář email adresu a je nakonfigurován email server pro odesílání zpráv)
sms - odesláno přes sms ( pokud má čtenář vyplněn mobilní telefon, je nakonfigurován sms gateway a máme kredit...)
dopis - v přípravě, bude generovat PDF dle šablony, knihovník bude potvrzovat odeslání, bude zaznamenáno na kartě čtenáře
doporučený dopis - v přípravě
Počet dnů vůči termínu vrácení
definujeme kdy se má daná akce spustit
zápornou hodnotu používáme většinou pro upozornění - tj. kolik dní před koncem výpůjční doby si přejeme zprávu odeslat
kladnou hodnotu používáme většinou pro upomínky - tj. kolik dní po konci výpůjční doby si přejeme zprávu odeslat


Upomínky se zaznamenávají na kartu čtenáře - knihovník má tyto informace k dispozici, jakmile otevře výpůjční protokol daného čtenáře.

Potvrzení upomínek

Tato funkce je zatím v přípravě.

Tisk členských průkazů

Součástí AKS *.obecniknihovna.cz je nástroj pro výrobu levných průkazek pro čtenáře. Předpokladem je však investice vlastní práce.

Potřebujeme tento materiál:

 • Rayfilm R0107VIZ3G - 50 oboustranných slepovacích vizitek 385 g/m2, cena cca 80 Kč s DPH, tj. 1,60 na průkazku
 • laminovaci pouzdra 65 x 95 mm, 125 mic, 100 ks, cena cca 100 Kč

a také potřebujeme samozřejmě laminovačku a laserovou tiskárnu schopnou pojmout danou gramáž - 193g/m2( 385/2)

Úvodní obrazovku tvoří seznam členů knihovny. Tisk probíhá přes tiskovou frontu - ta je však na rozdíl od tiskové fronty pro štítky na exempláře pouze dočasná, tj. smaže se s odhlášením knihovníka ze systému.

Postup tisku

Označíme čtenáře, pro které chceme tisknout průkazy a vložíme do tiskové fronty přes Přidat do tiskové fronty - 1

Prukaz2.jpg


Můžeme vložit max. 5 členů - tj. počet průkazek na jednom A4 archu. Není možné volit od jaké řádky chceme tisknout. Nicméně průkazky jsou na archu uspořádány symetricky, tak pokud nevyužijeme celý arch můžeme následně tisknout z druhého konce archu.

Aktuální počet průkazek se zobrazuje průběžně v zeleném pruhu na úvodní stránce.

Samotný tisk provedeme přes Tisk členské karty pro vybraná data - 2. Buď, podle nastavení prohlížeče, se otevře PDF soubor s průkazy, nebo se vygenerovaný PDF uloží do obvyklého adresáře. PDF můžeme standardně tisknout - platí stejná pravidla jako u štítků: ovladač tiskárny nesmí tisknutá data co do velikosti modifikovat. Nastavení nalezneme v Katalogizace a akvizice#Nastavení tiskárny.

Vzhled je na následujícím obrázku. Obsah jednotlivých řádku je možné definovat v Nastavení systému.


Prukaz1.jpg

Export a Import dat

Opět, jako u oddílu Katalogizace, je možné data oddílu Čtenáři exportovat, případně importovat, z a do AKS *.obecniknihovna.cz


Ie1.jpg  Ie2.jpg