Architektura řešení

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 11:14, 29 March 2016 by Jiri (Talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Jednoduchý přehled funkčních bloků AKS je znázorněn na následujícím obrázku. center“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jednoduchý přehled funkčních bloků AKS je znázorněn na následujícím obrázku.

Uvod.jpg