Cirkulace

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 09:10, 7 April 2016 by Jiri (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Top.png


Pokud zvládneme kapitoly Katalogizace a akvizice a Čtenáři, tak můžeme přistoupit k cirkulacím.

Část cirkulace obsahuje vše, co potřebujeme k cirkulaci exemplářů mezi knihovnou a čtenáři:

  • samotný výpůjční protokol
  • možnost rychlého vrácení
  • přehled prošlých výpůjček
  • možnost provádět rezervace
  • statistiku uskutečněných výpůjček
  • kartu čtenáře s přehledem

Cirkulace

Úvodní obrazovkou v oddílu Cirkulace - 1 je záložka Zahájit - 2. Zadáním Čtenářského ID - 3 otevřeme účet čtenáře a můžeme provádět operace s exempláři.

Circ1.jpg


Circ2.jpg
Čtenářské ID zadáváme buď načtením čtečkou z čtenářova průkazu nebo ručně. Pokud si nejsme jisti ID, tak stačí zadat první čtyři písmena čtenářova jména/příjmení a pole samo nabídne vyhovující možnosti dle ID a jména čtenáře.

Po načtení ID nebo jeho zadání a kliknutím na tlačítko Zahájit vstoupíme na účet čtenáře - otevřeme "transakci". Čtenářský účet zůstane tak dlouho otevřený dokud tuto "transakci" neuzavřeme (viz dále) nebo dokud se neodhlásíme ze systému.


Úvodní obrazovka čtenářova účtu vypadá následovně

Circ3.jpg

V horní části, krom základních informací o účtu, vidíme jednak datum konce členství - 2 a také selkové množství upomínek - 3. Zde můžeme přes Zobrazit historii otevřít okno s detaily upomínek.

Standardně se zobrazí aktuální výpůjčky - 1. Zde je možnost exemplář vrátit a prodloužit výpůjčku.

Jednotlivá tlačítka pod přehledem účtu mají následující funkce

Výpůjčka

Aktuální výpůjčky

Rezervovat

Pokuty/Postihy

Historie výpůjček

Rychlé vrácení

Historie výpůjček

Prošlé výpůjčky

Rezervace

Pravidla výpůjček