Cirkulace

From wiki.obecniknihovna.cz
Jump to: navigation, search

Top.png


Pokud zvládneme kapitoly Katalogizace a akvizice a Čtenáři, tak můžeme přistoupit k cirkulacím.

Část cirkulace obsahuje vše, co potřebujeme k cirkulaci exemplářů mezi knihovnou a čtenáři:

 • samotný výpůjční protokol
 • možnost rychlého vrácení
 • přehled prošlých výpůjček
 • možnost provádět rezervace
 • statistiku uskutečněných výpůjček
 • kartu čtenáře s přehledem

Cirkulace

Úvodní obrazovkou v oddílu Cirkulace - 1 je záložka Zahájit - 2. Zadáním Čtenářského ID - 3 otevřeme účet čtenáře a můžeme provádět operace s exempláři.

Circ1.jpg


Circ2.jpg
Čtenářské ID zadáváme buď načtením čtečkou z čtenářova průkazu nebo ručně. Pokud si nejsme jisti ID, tak stačí zadat první čtyři písmena čtenářova jména/příjmení a pole samo nabídne vyhovující možnosti dle ID a jména čtenáře.

Po načtení ID nebo jeho zadání a kliknutím na tlačítko Zahájit vstoupíme na účet čtenáře - otevřeme "transakci". Čtenářský účet zůstane tak dlouho otevřený dokud tuto "transakci" neuzavřeme Circ6.jpg (viz dále) nebo dokud se neodhlásíme ze systému.


Úvodní obrazovka čtenářova účtu vypadá následovně

Circ3.jpg

V horní části, krom základních informací o účtu, vidíme jednak datum konce členství - 2 a také selkové množství upomínek - 3. Zde můžeme přes Zobrazit historii otevřít okno s detaily upomínek.

Standardně se zobrazí aktuální výpůjčky - 1. Zde je možnost exemplář vrátit a prodloužit výpůjčku.

Jednotlivá tlačítka pod přehledem účtu mají následující funkce

Výpůjčka

Circ4.jpg

Jsou tři možnosti co zadat do pole pro identifikaci exempláře

 • načteme čárový kód etikety - čtečka sama přidá ENTER, tj. sama aktivuje tlačítko Výpůjčka. Funguje pro všechny exempláře (vlastní i z VF)
 • zadáme ručně pouze přírůstkové číslo - to však funguje pro exempláře z vlastního fondu a ne pro exempláře z VF
 • zadáme ručně kompletní číslo pod čárovým kódem
Circ5.jpg

Načtené exempláře se okamžitě zobrazují pod vstupním polem a kurzor v něm zůstává - můžeme tak zadávat/načítat jeden exemplář za druhým.

Pro případ, že omylem načteme špatný exemplář, dá se jednoduše smazat. Jak zmíněno dříve, transakce čtenáře se neuskuteční dříve než je celkově nepotvrdíme přes Circ6.jpg. Znamená to, že vůbec nevadí pokud omylem nějaký exemplář načteme a následně ho musíme mazat - nikde (krom interních logů systému) se tato mylná operace neprojeví.

Aktuální výpůjčky

Je úvodní obrazovkou po vstupu na čtenářský účet. Jak zmíněno, můžeme zde exempláře vracet a prodlužovat jejich výpůjční dobu.

Rezervovat

Zde můžeme zadávat rezervace, které čtenář provede. Není zde automatické propojení z nákupního košíku čtenářského účtu. Je to z toho důvodu, že způsobů (cest) jak žádat o rezervaci je několik:

 • zmiňovaný nákupní košík
 • mail
 • telefon
 • osobně v knihovně

Pokud by docházelo k okamžitým automatickým rezervacím přes nákupní košík, tak by tento způsob byl upřednostněn před rezervací pomocí mailu a telefonu, kde bude existovat vždy nějaké časové prodlení při zpracování. Je tedy vždy věcí knihovníka jak dané rezervace ze všech těchto vstupních kanálů zpracuje!

Pokuty/Postihy

Zobrazuje celkovou sumu penále za překročení výpůjční doby - pokud je toto penále specifikováno v konfiguraci pro daný druh členství, viz Čtenáři#Čtenářská skupina# penále za den a exemplář z prodlení.

Historie výpůjček

Přehled všech zapůjčených exemplářů čtenáře.

Ukončení transakce a tisk výpůjčního protokolu

Circ7.jpg

V případě, že máme v Nastavení systému povolen tisk výpůjčních protokolů a provedeme na účtu čtenáře nějaké operace (výpůjčka, vrácení), tak po volbě Circ6.jpg se automaticky zobrazí tiskový dialog zobrazující výpůjční protokol ve dvou vyhotovení (pro čtenáře a knihovníka). Pokud je počet operací na protokolu malý, tak se zobrazují kopie na jedné straně A4.

Na protokolu jsou sekce Výpůjčka/Prodlouženo a Vráceno a pro všechny exempláře: přírůstkové číslo, titul, cena a popis stavu exempláře - např. různá poškození ( ty můžeme zadávat v Katalogizace a akvizice#Akvizice v poli Fyzický stav/poškození)

Je zde také prostor pro podpis čtenáře a knihovníka.

Rychlé vrácení

Slouží k vrácení exemplářů bez vstupu na kartu čtenáře ( není tak možný tisk protokolu). Provádí se prostým načtením etiket z exemplářů, případně zadáním přírůstkových čísel.

Circ8.jpg

Historie výpůjček

Při vstupu vidíme přehled všech výpůjček ( i aktivních) a máme možnost je různě třídit dle jednotlivých sloupců.

Také je zde možnost vyhledávání dle různých parametrů. Nejzajímavější je asi dle čtenářského ID / jména, kde je možné velmi jednoduše reagovat na běžný dotaz čtenáře na knihovníka - "Nevíte zda jsem tohle už četl?".

Circ9.jpg

Prošlé výpůjčky

Je přehledem výpůjček po termínu vrácení.

Rezervace

Je přehledem rezervací s klasickou možností třídění a vyhledávání.

Pravidla výpůjček

Je zkratka do sekce Čtenáři#Čtenářská skupina.