Katalogizace a akvizice

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 13:29, 7 April 2016 by Jiri (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Top.png

Úvod

Katalogizace - tvorba bibliografických záznamů

 • zakládání nových záznamů
  • má význam pouze u titulů, které nelze nalézt ve sdílené katalogizaci ( SK ČR atp)
 • přejímání záznamů z jiných systémů
  • Z39.50
   • libovolný Z39.50 server kdekoliv na světě
  • Jednotná informační brána - JIB (Z39.50)
   • standardní profil v *.obecniknihovna.cz: SK ČR, MZK 01, SK ČR - seriály, SKAT - souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven, ČVUT - souborný katalog
   • možnost definice více profilů v rámci *.obecniknihovna.cz
   • celkem na výběr ze 100 zdrojů, tuzemské a zahraniční
   • info na Zdroje a knihovny

V levém vertikálním menu jsou jednotlivé funkce katalogizace a akvizice

Katalogizace 1.jpg

Katalogizace

Bibliografické záznamy

Přístupné přes Katalogizace->Bibliografické záznamy

Katalogizace 2.jpg


Význam jednotlivých sloupců:

 • SMAZAT:
  • slouží k označení záznamu, který může být následně přes tlačítko Smazat vybrané produkty smazán
  • mazat jde pouze záznamy, které nemají exempláře (viz popis sloupce exempláře)
 • UPRAVIT:
  • slouží k úpravě záznamu - popis v další kapitole, Nový bibliografický záznam
 • Titul
 • ISBN/ISSN
 • Exempláře:
  • zobrazuje aktuální počet exemplářů v katalogu, pokud nějaký existuje, tak bibl. záznam nelze smazat
 • Poslední změna
  • datum poslední úpravy záznamu

Po kliknutí na jakýkoliv sloupec dojde k setřídění záznamů dle tohoto sloupce sestupně, na druhé kliknutí vzestupně

Nový bibliografický záznam

Formulář s poli pro tvorbu záznamu. Povinné je pouze pole Titul. Vedle standardních MARC polí jsou zde také další pole:

 • Obálka
  • je možné nahrát vlastní obrázek
  • dá se vyhledávat přes tlačítko GooglePics (pro vyhledávání se přenáší Titul)
  • pokud je vyplněno ISBN, tak se nabídne stažení přes Obalkyknih.cz
 • Příloha
  • je možné k titulu přidat např. pdf s ukázkou atp
 • Doporučené
  • pokud je zaškrtnuto, tak se titul objeví na titulní straně OPACu při pravém okraji (max. tři tit.)
 • Štítky
  • definují se ve Správa dat->Štítek
  • slouží k speciálnímu označení v katalogu, jako např.:
   • nový titul
   • oblíbený
   • obsahuje cd/dvd
   • doporučujeme atp

Akviziční data

V rámci záznamu můžeme přes pole Exempláře zadat akviziční data a přidat příslušné exempláře do katalogu knihovny. Více Akvizice

Sdílená katalogizace

Slouží k přejímání záznamů z externích systémů pomocí Z39.50 protokolu či MARCXML

Z39.50 klient

Pro správnou funkci Z39.50 klienta je nutné definovat spojení na Z39.50 servery v sekci Nastavení systému->Mail,SMS,Z3950 profil. Standardně je možné definovat dva Z39.50 servery, pomocí technické podpory pak libovolný počet.

Z3950 1.jpg


Pro vyhledávání nejdříve zvolíme Server a také v jaké oblasti chceme vyhledávat: titul, autor, isbn, případně ve všech.

Po vyplnění hledaného termínu zvolíme hledat. Vyčkáme reakce - buď seznamu nalezených titulů, případně oznámení, že nebylo nic nalezeno. Doba reakce může být delší, v závislosti na hledaném termínu. Zobrazí se max. 100 záznamů.

U každého nalezeného titulu je uveden autor a případně ISBN.

Převzetí Z39.50 záznamu

Před vlastním převzetím záznamu máme možnost prohlídnout detail nalezeného záznamu - Detailzaznamu.jpg.

Pokud nalezený záznam obsahuje ISBN, tak se aplikace snaží automaticky doplnit i obálku.

V případě, že záznam vyhovuje, stačí zavřít detail záznamu a zvolit Převzít záznam - Prevzitzaznam.jpg.


Z3950detail.jpg

P2P klient

P2P klient slouží k přebírání záznamů z jiných knihoven používající AKS *.obecniknihovna.cz pomocí MARCXML.

Definici knihoven z kterých chceme záznamy přebírat se provádí v [Nastavení systému].

Knihovní fond

Akvizice

Pokud chcete provést akvizici - přidat exemplář do katalogu knihovny, musíme vybrat patřičný bibliografický záznam, otevřít ho pro editaci Editovat.jpg a v poli Exempláře zvolit Přidat do KF

V poli Exempláře jsou vidět již existující exempláře a jejich přírůstková čísla.


Akvizice1.jpg


Akviziční formulář nabízí všechna potřebná pole akvizičních údajů.

Af1.jpg   Af2.jpg

Pozn.: uvedená data (objednávky, dodání, vystavení faktury) jsou formátována dle jazyka prohlížeče, tj. pokud budete používat např. českou verzi Chrome, tak data budou zobrazena 31.3.2016.


 • Přírůstkové číslo: systém sám napoví první volné, je nutné ho přepsat
 • Knihovna/pobočka: zvolíme svoji knihovnu, případně pokud obdržíme exempláře na výměnu ( z jiné knihovny, regionálního fondu), tak zvolíme patřičnou knihovnu - tím se nám exemplář nedostane na přírůstkový seznam naší knihovny.
 • Fyzický stav/poškození: zobrazuje se mj. na výpůjčním protokolu pro čtenáře

Veškeré číselníky, tj. Knihovna/pobočka, Oddělení, Tématické dělení, Stav exempláře, Dodavatel, Zdroj, se definují ve [Správa dat].

Po kliknutí na tlačítko uložit se exemplář

 • okamžitě objeví v katalogu
 • je přidán na přírůstkový seznam

Katalog

Přehled exemplářů knihovny v katalogu lze získat přes Katalogizace->Katalog.

Jde o přehled, který stejně jak u ostatních přehledů v systému, lze třídit podle jednotlivých sloupců a ve kterém lze vyhledávat.

Zobrazit detaily, případně upravit jednotlivé záznamy lze přes ikonu ve sloupci UPRAVIT.

Smazat exemplář je možné - v případě, že se jedná o exemplář z vlastního fondu (ne z výměnného souboru) se tento dostane automaticky na úbytkový seznam.


Katalog1.jpg

Katalog / výpůjčky

Jde o přehled aktuálních vypůjčených exemplářů. Opět je možné třídění dle libovolného sloupce.

Cirk1.jpg

Přírůstkový seznam

Přírůstkový seznam se tvoří automaticky v rámci akvizice.


Ps1.jpg


Editovat v přírůstkovém seznamu lze pouze pole Poznámka.

Ve sloupci Stav je automaticky zobrazen kontrolní stav exempláře, který může být:

 • OK: exemplář je aktivní, tj. je v knihovně
 • US: exemplář byl vyřazen, tj. je na úbytkovém seznamu (ve sloupci vpravo by mělo být úbyt. číslo)
 • !: chybný stav - exemplář byl v katalogu, ale již není a nemá úbyt. číslo


Přírůskový seznam je také možné komplet exportovat do PDF souboru v následující podobě.

Ps2.jpg

Úbytkový seznam

Poté, co je vlastní exemplář (ne exemplář z výměnného souboru od jiné knihovny) smazán z katalogu, tak se automaticky dostane na úbytkový seznam.


Zde je nutné udat důvod odpisu a případně poznámku.


Us1.jpg

Tisk čárových kódů

Tisk čárových kódů - etiket na exempláře, probíhá přes PDF soubory. Potřebné etikety lze postupně vybírat a přidávat do tiskové fronty a tisknout až je potřeba, případně až se naplní aspoň jeden řádek etiket ( 4ks).

Nastavení tiskárny

Před vlastním tiskem je potřeba nastavit tiskárnu tak, aby nijak nemodifikovala tisknutý dokument - nezvětšovala či nezmenšovala. Jedině tak bude tisk z PDF přesný a dojde k tisku na střed jednotlivých etiket na A4 archu.

Windows

Nastavení formátu/velikosti tisku u systému Windows je bohužel závislé na daném ovladači tiskárny a liší se tak od výrobce k výrobci.

Jako příklad budiž uveden nastavení tiskárny Xerox Phaser 6010 na Windows 8.


Přes Ovládací panely->Zobrazit zařízení a tiskárny

 • Vybereme tiskárnu
 • pravým tlačítkem myši otevřeme menu a vybereme Vlastnosti tiskárny
 • vybereme Rozvržení
 • zkontrolujeme Zmenšení/zvětšení


Xerox.jpg

Linux

Nastavení velikosti tisku na Linuxových systémech je různé dle distribuce.

Zde uvedený příklad platí pro distribuce s prostředím Gnome, např. Ubuntu.

V System settings->Printers' vybereme patřičnou tiskárnu a zkontrolujeme zda není povoleno Scale to fit a zda Scalling je na 100%.

Linuxprint.jpg


Případně nastavíme přímo při vlastním tisku:


Lp2.jpg  Lp3.jpg

Výběr kódů k tisku

Tisk etiket probíhá ve dvou krocích. V prvním je potřeba vybrat etikety a vložit je do tiskové fronty. V té etikety zůstanou až do jejich smazání.

Tisk1.jpg


Tento způsob tisku jednak usnadňuje efektivní využití etiketových archů - dá se pohodlně tisknout po 4 ks, tj. po řádcích a také umožňuje jednoduše tisk opakovat v případě nepodařeného tisku a také pokud chceme např. 2 etikety na exemplář.

Prostým zaškrtnutím sloupce Přidat a potvrzením Přidat do tiskové fronty přidáme příslušné přírůstkové číslo do stávající tiskové sestavy. Počet etiket v sestavě je zobrazen nad tabulkou exemplářů.

Tisková fronta

Po přidání exemplářů do tiskové fronty je možno přistoupit k tisku.

Tisk2.jpg


 1. Nejdříve nastavíme od jakého řádku tiskového archu chceme tisknout - pro případ, že použijeme již částečně využitý arch etiket.
 2. Tiskneme - vygeneruje se PDF soubor. Podle nastavení prohlížeče přímo do okna, případně jako soubor na dolní lištu
 3. Následně můžeme frontu smazat, smazat vybrané exempláře, případně tisk opakovat

Jak zmíněno v předchozí kapitole, tisková fronta je stálá, nemaže se např. s odhlášením knihovníka ze systému.

Výměnné soubory

AKS *.obecniknihovna.cz podporu import tzv. výměnných ISO souborů. Pokud tedy Vaše knihovna spolupracuje s nějakým regionálním fondem, případně i s jinou knihovnou, tak je většinou možné danou knihovnu požádat o dodání tzv. ISO souboru, který obsahuje bibliografická a akviziční data zapůjčených exemplářů.

Standardním formátem pro tyto soubory je ISO 2709. Ten může obsahovat informace v normách UNIMARC, MARC21 a kódování znaků např. Win1250, UTF-8... Jak je zřejmé, je toho poměrně hodně, co musí být splněno, aby vůbec nějaký import dat byl možný, nehledě na to, že jednotlivý výrobci AKS systémů si některé z těchto norem vysvětlují po svém.

AKS *.obecniknihovna.cz naštěsí umí ISO2709, umí jak starý UNIMARC, tak nový MARC21 a nemá problém s převáděním zastaralých znakových sad na UTF-8.


Před vlastním importem je potřeba porozumět těmto aspektům

 • název mateřské knihovny musí být nadefinován ve Správa dat
 • importované exempláře se zařadí do katalogu knihovny pod původními kódy mateřské knihovny
 • s exempláři je možné v systému pracovat jako s vlastním fondem (výpůjční protokol, rezervace atp)
 • exempláře se samozřejmě nezapisují na přírůstkový seznam
 • při vrácení exemplářů je nutné tyto ručně smazat z katalogu ( jde hromadně vybírat přes kód mateřské knihovny)

Aktuálně, krom standardu ISO2709/MARC21/UTF-8, jsou k dispozici importy ze systémů Clavius a Cosmotron.

Import VS Clavius/UNIMARC

Před samotným nahráním ISO souboru nastavíme jméno knihovny (1) odkud soubor pochází ( seznam knihoven se definuje v Správa dat). Zde např. vybereme VF Benešov. Dále vybereme soubor importu a dáme Importovat (2). Systém průběžně informuje o zpracovaných exemplářích - a ve výsledku oznámí celkový zpracovaný počet, který by měl souhlasit s tištěným předávacím protokolem.

Vs1.jpgImport VS Cosmotron/UNIMARC

Import exemplářů ze systému Cosmotron (např. SVK Kladno) probíhá stejně jako pro systém Clavius, pouze je nutné v levém horizontálním menu zvolit Import VS Cosmotron/UNIMARC

Export dat

Export dat slouží k případnému předávání dat do jiných IT systémů. Data jsou exportována formou CSV souborů s kódováním UTF-8.

Lze nastavit oddělovač jednotlivých polí, způsob uzavření, oddělovač záznamů/řádků, počet záznamů a od jakého záznamu si přejeme exportovat.

Je možné exportovat bibliografická a akviziční data.

Export bibl. záznamů

Exo1.jpg

Export exemplářů

Export akvizičních dat je identický jako u bibliografických, pouze volíme Export exemplářů z levého vertikálního menu v části Katalogizace.