Nastavení systému

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 09:19, 12 April 2016 by Jiri (Talk | contribs) (Nastavení čtečky)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

...v úpravě

Top.png


Základní nastavení

Základní nastavení je úvodní stránkou oddílu Nastavení systému.

Popis jednotlivých polí naleznete pod obrázkem.

Zn1.png


Verze systému
jde pouze o informaci o aktuální verzi
Jméno knihovny
zobrazuje se na OPACu, na etiketách atp
Bližší označení
jde o jakýsi podnázev, zobrazuje se na OPACu pod jménem knihovny
Přidělený čárový kód
kód přidělený NTK viz NTK - čárové kódy pro české knihovny
Šablona OPACu
určuje grafický vzhled OPACu, aktuálně pouze jedna verze
Výchozí jazyk aplikace
jazyk pro OPAC a administraci, aktuálně pouze čeština
Katalogizace dle RDA?
vzhled katalogizačního formuláře RDA nebo jednoduchý mód
Počet výsledků vyhledávání na OPACu
počet titulů na stránku při vyhledávání před OPAC
Ukazovat doporučené tituly na OPACu
povolí/zakáže okno vpravo uprostře OPACu se třemi tituly
Rychlé vrácení
(de)aktivuje možnost rychlého vrácení v administaci - Cirkulace#Rychlé vrácení
Vytisknout potvrzení
(de)aktivuje tisk výpůjčního protokolu v administaci - Cirkulace#Ukončení transakce a tisk výpůjčního protokolu
Změna data výpůjčky a termín vrácení
dá pravomoc knihovníkovy měnit přednastavený termín (dle pravidel) vrácení exempláře
Přepsat limit výpůjček
dává pravomoc knihovníkovy vypůjčit exempláře nad limit stanovený pravidly
Ignorovat výpočet penále/postihů
(de)aktivuje výpočet penále za pozdní vrácení exemplářů
OPAC XML detail
u každého titulu přidá odkaz na XML data
OPAC XML výsledek
při vyhledávání v OPACu generuje také XML data a zobrazí na ně odkaz
Zobrazení obálek (obalkyknih.cz) na OPACu
(de)aktivuje zobrazení dostupných obálek - knihovna by měla být členem sdružení SKIP z důvodů autorských práv
Časový limit pro odhlášení
čas v sekundách, po kterém dojde k automatickému odhlášení knihovníka z administraci v případě jeho nečinnosti
Standard čárového kódu
standardně CODE 128 - jde o kód na průkazky, pro etikety je napevno nastaven EAN-13

Tisky

Tisky, resp. obsah jednotlivých tiskových formulářů, se dá konfigurovat v několika následujících sekcích.

Přihlášky

Zde můžeme zadat obsah přihlášky pro členy knihovny - viz Čtenáři#Tisk přihlášky

Ntisk1.png

Štítky na exempláře

Zadáváme doplňující informace pro etikety exemplářů.


Ntisk2.png

Členské průkazy

Tato sekce nám dává možnost specifikovat obsah přední a zadní strany průkazky čtenáře, včetně loga knihovny.

Na přední straně můžeme definovat dva řádky - ostatní údaje se generují automaticky dle dané knihovny a uživatele.

Na zadní stranu je možno definovat až 6 řádků + logo.

Ntisk3.png

Mail, SMS, Z3950 profil

Mail

Pokud chceme z aplikace odesílat upozornění a upomínky emailem na čtenáře o blížícím se konci nebo překročení výpůjční doby, tak musíme nakonfigurovat a povolit spojení na SMTP server poskytovatele mailových služeb. To může být buď poskytovatel nějakého hostingu, případně služby jako seznam.cz, googlemail atp. Správné hodnoty vyplníme po konzultaci s poskytovatelem.

Nmail1.png

SMS

Podobně jako u emailů v předchozí kapitole. Pokud chceme se čtenáři komunikovat pomocí SMS, musíme komunikaci povolit a nakonfigurovat.

AKS *.obecniknihovna.cz umí s virtuálními poskytovateli telefonních služeb komunikovat pomocí standardního protokolu SIP. Aktuálně je odzkoušeno napojení na firmu odorik.cz a cena je 1,- Kč bez DPH /SMS - viz doplňkové a další služby.

V rámci registrace a předplatného obdržíte údaje, které následně vyplníte v konifguraci:

Nsms1.png

Z3950

Nastavení Z39.50 je velmi jednoduché. Potřebujeme pouze nastavit jméno pod kterým Z39.50 chceme vidět v aplikaci *.obecniknihovna.cz - viz Katalogizace a akvizice#Z39.50 klient a pak příslušnou URI. URI získáme od poskytovatele Z39.50 služeb.

Velmi lze doporučit tzv. Jednotnou informační bránu (JIB). Ta má tu výhodu. že v rámci jednoho spojení můžeme oslovit až 5 Z39.50 serverů - v závislosti na konfiguraci profilu JIB.

Přístup na JIB a vytvoření profilu dosáhneme pomocí následujícího formuláře: Žádost o vytvoření či změnu profilu JIB pro přebírání záznamů

Vyplníme naše kontaktní údaje a do dále:

 • používaný knihovnický systém: *.obecniknihovna.cz
 • zvolíme nový profil
 • požadovaná znaková sada: UTF-8
 • požadovaný formát: MARC21
 • do profilu chci zahrnout: (zde podle Vaší volby, příklad...)
  • Souborný katalog Ceské republiky - SK CR
  • Katalog, Moravská zemská knihovna - MZK01
  • SKAT - souborný katalog odborné literatury verejných knihoven
  • Katalog, Knihovna Jirího Mahena v Brne
  • Krajská knihovna Františka Bartošše, Zlín - katalog

Jako odpověď na žádost dostaneme ono zmiňované URI, které vyplníme do konifgurace Z39.50:

Njib1.png

Můžeme vyplnit dva Z39.50 servery, JIB profily. Pokud chceme více serverů, je možné se obrátit na technickou podporu

Google Analytics

Pokud chceme sledovat návštěvnost OPACu přes nástroj Google Analytics, máme možnost vyplnit patřičný kód a jméno webu.

Ngoogle1.png

Uživatelé systému

Uživatelé systému - v tomto případě personál/knihovníci, mají různá přístupová práva (uživatelské skupiny). Krom standardních uživatelů existují dva speciální účty:

 • administrátor - s právem vytvářet nové uživatele a skupiny
 • CRON - systémový účet pod kterým běží pravidelné úlohy, jako např. backup, indexace dat katalogu atp.

Každý uživatel má vsé jméno, přihlašovací údaje a privilegia.

Nuzi1.png

Uživatelské skupiny

V uživatelských skupinách vytváříme přístupová práva, skupiny následně přidělujeme jednotlivým uživatelům.

Přehled skupin vidíme hned v úvodu záložky Uživatelské skupiny.

Nsk1.png

Pokud zvolíme ikonu UPRAVIT Edit.png pro danou skupinu, máme možnost měnit přístupová práva do jednotlivých oblastí systému.

Přidělujeme pouze právo Číst', tj. vůbec právo přístupu do dané oblasti, a právo Psát, tj. měnit záznamy v dané oblasti.

Nsk2.png

Indexování bibl. dat

Indexování není potřeba provádět ručně - probíhá každou noc automaticky.

Moduly

Jde o přehled a popis jednotlivých modulů systému. Zde není třeba nic konfigurovat.

Prázdniny

Prázdniny, svátky, doby uzavření knihovny - zde je možné specifikovat dny volna, které slouží jako pomůcka pro administraci cirkulací a členství.

Generátor čárových kódů

Jde spíše pouze o pomůcku. Funkce generuje libovolné texty do čárového kódu (až 15 na jednu A4) v standardu CODE128, které je možné vytisknout a mít připravené k okamžitému načtení čtečkou. Může jít např. o často opakované vstupy do systému, které můžeme provádět jedním načtením přes čtečku místo zadáváním přes klávesnici.

Systémový log

Jde o přehled aktivit v systému. Obsahuje vždy čas události, oblast (cirkulace, katalogizace, login), jméno uživatele (knihovníka) a konkrétní data o akci, např.

 • 29.6.2016 08:05:33, login, Knihovník1 se úspěšně přihlásil z adresy 93.153.101.98
 • 29.6.2016 09:07:55, cirkulace, Knihovník1 přijmul exemplář p.č. 2929 od čtenáře josefnovak
 • 29.6.2016 09:07:59, cirkulace, Knihovnik1 ukončil cirkulaci pro čtenáře josefnovak
 • 29.3.2016 10:30:00, cron, Odesláno e-mail upozornění/upomínka na ctenar@post.cz

Záloha databáze

Najdeme zde přehled záloh s možností spustit ruční zálohu.

Zálohy databáze a systému není potřeba spouštět ručně. O běh záloh se stará uživatel CRON, který je spouští v danou noční dobu (každou noc). Následně jsou zálohy dále přenášeny na další fyzický server poskytovatele služby.

V případě potřeby obnovení dat je nutné kontaktovat [technickou podporu].

Nastavení čtečky

Jde o rychlou pomůcku pro nastavení čtečky čárových kódů pro případ, že

 • máme novou čtečku
 • stávající čtečka přestala fungovat
 • došlo nějakým incidentem ke ztrátě konfigurace čtečky nebo k jejímu přenastavení

Kódy lze většinou načítat rovnou z LCD monitoru, případně si lze stránku vytisknout.

Nastavovací sekvence vypadá následovně a je určena pro čtečky ZEBEX - viz Čtečka čárových kódů.

nejdříve reset čtečky do standardního nastavení
Cstart.png Creset.png Csave.png


následně nastavení číselných znaků
Cstart.png Keypad.png Csave.png


a v závěru případné nastavení podle typu používané klávesnice - pouze pokud máme QWERTZ
Cstart.png Qwertz.png Csave.png