Revize

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 12:57, 8 April 2016 by Jiri (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Top.png


Revize fondu, dle knihovního zákona, musí knihovny provádět v pravidelných intervalech. AKS *.obecniknihovna.cz poskytuje nástroj pro revize s následujícími možnostmi

 • částečné revize dle typu dokumentu, sbírky
 • souběžnou účast více knihovníků na revizi
 • on-line kontrolu načítaných exemplářů ( např. načtení cizího exempláře z VF, načtení exempláře na výpůjčce, atp)
 • načítání off-line vytvořených textových souborů
 • průběžný přehled o postupu revize dle sbírek/oddílů knihovny
 • finální revizní protokol se seznamem účastníků


Historie/uzavřené revize

Pokud aktuálně neprobíhá revize - nemáme v systému žádnou otevřenu - tak toto je úvodní stránka oddílu Revize. Zobrazuje již uzavřené revize s možností zobrazit detaily revize Edit.png a také zobrazit její protokol.

Rev1.jpg


Samotný protokol revize vypadá následovně.

Rev2.jpg

Nová revize

Pokud chceme otevřít/zahájit novou revizi, zvolíme záložku Nová revize a vyplníme potřebné údaje.

Rev3.jpg


Revizi pojmenujeme, specifikujeme její rozsah a dáme Zahájit revizi. Tím se dostaneme na následující obrazovku, která je nyní (díky zahájené revizi) i úvodní obrazovkou oddílu Revize a zůstane jí dokud bude revize otevřená.


Rev4.jpg


Jak vidíme, tak u aktuální revize není k dispozici datum dokončení a report. Všechny akce v levém sloupci záložek se tak týkají této otevřené revize.


Načítání položek

Načítání položek můžeme provádět buď čtečkou čárových kódů, případně ručním zadáním přírůstkového čísla. Formulář je uzpůsoben tak, že pokud načítáme čtečkou, tak můžeme "pípat" jeden exemplář za druhým bez jakékoliv interakce s formulářem - pouze sledujeme výsledky načtení.


Rev5.jpg


Formulář automaticky kontroluje:

 • zda exemplář již v rámci revize nebyl načten - upozornění
 • zda exemplář je součástí revize (pokud při otevření revize omezíme její rozsah - tj. provádíme revizi pouze části fondu)
 • zda exemplář není v cirkulaci, tj. nemělo by být možné jej načíst - upozornění

Pokud např. uděláme pauzu v revizi a při pokračování si nejsme jisti, kde přesně jsme s revizí skončili (případně kde skončil kolega), tak můžeme pomocí zkontrolovat automaticky se tvořící seznam, případně v něm můžeme vyhledat daný exemplář.

Hromadné načtení ze souboru

Systém umožňuje provést tzv. off-line načtení přírůstkových čísel/čárových kódů ze souboru. Formát souboru je velmi jednoduchý - na každém řádku je jeden kód/přírůstkové číslo, formát ASCII (*.TXT)

Kódy můžeme zadávat do libovolné textové aplikace, následně uložit a načít do *.obecniknihovna.cz. Existují aplikace pro chytré telefony, které umí scanovat čárové kódy a ty ukládat do souboru, který můžeme použít - získáme tak "mobilní" čtečku čárových kódů.

Tento postup se hodí v následujících situacích:

 • nemáme přístup k internetu, můžeme načítat data do např. notepadu ve Windows na notebooku
 • máme čtečku čárových kódů s pamětí - tu necháme vypsat do souboru
 • chceme použít např. výše zmíněný postup s mobilním telefonem

Rev6.jpg

Aktuálně nedohledané exempláře

Jde vlastně o přehled exemplářů zbývajících k načtení. Např. na následujícím obrázku vidíme, že v aktuálně otevřené revizi dětské literatury nám zbývá načíst 203 záznamů.

Rev7.jpg

Aktuální revize - přehled

Jde o předběžný protokol revize s tím rozdílem, že není uveden konkrétní seznam nenalezených exemplářů, pouze jejich počet.

Rev8.jpg

Log revize

V logu revize vidíme všechny upozornění ke kterým došlo, např:

Čas události Záznam
2016-04-08 12:45:05    Chyba : přírůstkové číslo 3658 neexistuje nebo není součástí této revize.
2016-04-08 12:10:14 Chyba : duplicitně načtené přírůstkové číslo 2682

Ukončení probíhající revize

Ukončení revize probíhá prostým potvrzením Ukončit revizi. Je potřeba si rozmyslet, zda nenalezené exempláře chceme rovnou smazat z katalogu a převést na úbytkový seznam (kde následně uvedeme důvody pro vyřazení).

V okamžiku ukončení revize je k dispozici protokol o jejím provedení, který můžeme přiložit k zápisu o provedení revize.

Rev9.jpg