WWW stránky

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 10:35, 30 March 2016 by Jiri (Talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „ V rámci AKS *.obecniknihovna.cz je možné vytvářet jednoduché www stránky - viz Správa WWW Odkazy na jednotlivé stránky jsou umístěny v ho…“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

V rámci AKS *.obecniknihovna.cz je možné vytvářet jednoduché www stránky - viz Správa WWW

Odkazy na jednotlivé stránky jsou umístěny v horní liště stránek knihovny: "O knihovně", "Nápověda"...

Lista stranek.jpg


Příklad stránky "Novinky"


Www novinky.jpg