Wiki.obecniknihovna.cz:Wiki.obecniknihovna.cz

From wiki.obecniknihovna.cz
Revision as of 14:03, 30 March 2016 by Jiri (Talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Stránky wiki.obecniknihovna.cz jsou podporou pro automatizovaný knihovní systém *.obecniknihovna.cz. Jsou určeny zejména uživatelům systému, ale…“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Stránky wiki.obecniknihovna.cz jsou podporou pro automatizovaný knihovní systém *.obecniknihovna.cz.

Jsou určeny zejména uživatelům systému, ale i případným zájemcům o tento systém.

Cílem wiki je

  • AKS otevřeně popsat
  • usnadnit práci novým uživatelům
  • nahradit školení pro ty uživatele, kteří přecházejí z jiného AKS